Everything & Nothing

۱ مطلب با موضوع «Network :: بررسی کلاس ها» ثبت شده است

۲۰ مهر ۹۲ ، ۲۱:۱۷

بررسی کلاس ها

نگاه به شکل  IP Address در این مبحث بسیار بسیار مهـــــــــــم است .smile
ID های شبکه :
هر IP از دو قسمت تشکیل شده :
1-  Network Address که به آن آدرس شبکه میگویند که در کلاس A اولین OCted از سمت چپ مربوط به آن است .
مثلا  10.20.20.20 عدد 10 نمایانگر آدرس شبکه است .

2- Host Address که به آن آدرس میزبان میگوید . همچنین این آدرس منحصر به فرد میباشد چرا که این آدرس نشان دهنده یک سیستم خاص بر روی شبکه است . که در کلاس A سه Octed آخر مربوط به آن است.
مثلا  10.20.20.20

کلاس A
همانطور که در شکل میبینید کلاس A دارای 8 تا Network  و 24 تا Host  میباشد و همچنین اولین بیت آن صفر میباشد.
127= 0+64+32+16+4+2+1 =01111111
شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان (Network) کم ، ولیکن تعداد میزبان هایشان (Host) زیاد است و معمولا برای استفاده توسط انیستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند.

کلاس B
 در این کلاس تعداد بیت های شبکه و هاست یکسان میباشد ، همچنین در آدرس دهی کلاس B دومین بیت آن صفر میباشد .
191=128+0+32+16+8+4+2+1=10111111
شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است .

کلاس C
تعداد بیت های شبکه در این کلاس 24 و تعداد هاست های آن 8 میباشد . و سومین بیت آن صفر میباشد.
223=128+64+0+16+8+4+2+1=11011111
شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است . اگر دقت به IP های شرکت ها کرده باشید اکثرا از این کلاس استفاده میکنند . IP= 192.168.0.0

کلاس D
آدرس کلاس D برای Multicasting (فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه را گویند)  استفاده میشود .
بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم .
در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد.

11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239

کلاس E
آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود.
mahnaz hayati